Gmina Głuszyca

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Głuszyca przyznano 12 grantów na łączną kwotę 249 065,20 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 168 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 083 236,43 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 19 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Głuszyca wynosi: 253 300,00 zł

AKTUALIZACJA z dnia 23.02.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Głuszyca przyznano 82 granty na łączną kwotę 1 255 345,61 zł

AKTUALIZACJA z dnia 08.06.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Głuszyca przyznano 91 grantów na łączną kwotę 1 255 345,61 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 168 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 083 236,43 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 19 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Głuszyca wynosi 1 255 345,61 zł

Podczas realizacji projektu jeden z Grantobiorców nie przeszedł pozytywnie oceny wniosku o wypłatę grantu, w związku z czym do dofinansowania został rekomendowany kolejny wniosek z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 08.06.2022 r.:

Podczas realizacji projektu trzynastu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie oraz jeden Grantobiorca nie przeszedł pozytywnie oceny wniosku o wypłatę grantu, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 26.01.2023 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Głuszyca przyznano 103 granty na łączną kwotę 1 330 483,77 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 168 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 083 236,43 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 19 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Głuszyca wynosi 1 330 483,77

Podczas realizacji projektu dziewiętnastu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie oraz jeden Grantobiorca nie przeszedł pozytywnie oceny wniosku o wypłatę grantu, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020