Gmina Jaworzyna Śląska

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Jaworzyna Śląska przyznano 14 grantów na łączną kwotę 241 388,01 zł.

AKTUALIZACJA z dnia 12.05.2021 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Jaworzyna Śląska przyznano 14 grantów na łączną kwotę 251 708,59 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 132 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 188 383,72
Liczba wniosków odrzuconych: 9 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Jaworzyna Śląska wynosi: 253 300,00 zł

Podczas procedury podpisywania umów jeden z Grantobiorców nie dostarczył wymaganych dokumentów, w związku z czym nie została podpisana umowa o powierzenie grantu, a do dofinansowania został rekomendowany kolejny wniosek z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 04.02.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Jaworzyna Śląska przyznano 68 grantów na łączną kwotę 1 331 804,90 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 132 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 188 383,72 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 9 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Jaworzyna Śląska wynosi 1 331 804,90 zł

Podczas realizacji projektu jeden Grantobiorca zrezygnował z udziału w projekcie oraz jeden z Grantobiorców nie dostarczył wymaganych dokumentów z, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020