Gmina Mieroszów

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Mieroszów przyznano 39 grantów na łączną kwotę 663 173,09 zł.

AKTUALIZACJA z dnia 12.04.2021 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Mieroszów przyznano 40 grantów na łączną kwotę 671 500,00 zł.

AKTUALIZACJA z dnia 09.12.2021 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Mieroszów przyznano 43 granty na łączną kwotę 671 500,00 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 83 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  1 213 997,87 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 5 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Mieroszów wynosi: 671 500,00 zł

Podczas realizacji projektu pięcioro Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 27.01.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Mieroszów przyznano 63 granty na łączną kwotę 922 616,00 zł

AKTUALIZACJA z dnia 20.05.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Mieroszów przyznano 64 granty na łączną kwotę 922 616,04 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

AKTUALIZACJA z dnia 11.08.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Mieroszów przyznano 66 grantów na łączną kwotę 918 793,15 zł.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 83 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  1 213 997,87 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 5 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Mieroszów wynosi 922 616,04 zł

Podczas realizacji projektu pięcioro Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 11.08.2022 r.:

Podczas realizacji projektu jedenastu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie oraz z jednym rozwiązano umowę, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020