Gmina Nowa Ruda

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Nowa Ruda przyznano 144 granty na łączną kwotę 3 045 545,49 zł.

AKTUALIZACJA z dnia 24.03.2021 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Nowa Ruda przyznano 145 grantów na łączną kwotę 3 068 500,00 zł.

AKTUALIZACJA z dnia 27.05.2021 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Nowa Ruda przyznano 144 granty na łączną kwotę 3 057 098,49 zł.

AKTUALIZACJA z dnia 31.05.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Nowa Ruda przyznano 145 grantów na łączną kwotę 3 051 929,03 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 178 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  3 790 609,20 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 16 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 1 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Nowa Ruda wynosi: 3 068 500,00 zł

Podczas procedury podpisywania umów jeden z Grantobiorców zrezygnował z podpisania umowy, w związku z czym do dofinansowania został rekomendowany kolejny wniosek z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 27.05.2021 r.

Podczas procedury podpisywania umów trzech Grantobiorców zrezygnowało z podpisania umowy, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 31.05.2022 r.

Podczas realizacji projektu dziesięciu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie oraz z jednym rozwiązano umowę, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 20.12.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Nowa Ruda przyznano 149 grantów na łączną kwotę 3 131 960,21 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 178 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  3 790 609,20 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 16 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 1 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Nowa Ruda wynosi: 3 133 105,27 zł

Podczas realizacji projektu dziesięciu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie oraz z jednym rozwiązano umowę, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020