Gmina Strzegom

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Strzegom przyznano 14 grantów na łączną kwotę 244 523,07 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 56 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  955 287,74 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 2 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 2 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Strzegom wynosi: 253 300,00 zł

AKTUALIZACJA z dnia 01.04.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Strzegom przyznano 37 grantów na łączną kwotę  606 832,63 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 56 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  955 287,74 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 2 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 2 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Strzegom wynosi  609 546,88 zł

Podczas realizacji projektu dziesięciu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 20.12.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Strzegom przyznano 37 grantów na łączną kwotę 572 467,08

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 56 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  955 287,74 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 2 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 2 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Strzegom wynosi  594 093,49

Podczas realizacji projektu szesnastu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020