Gmina Świdnica

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Świdnica przyznano 45 grantów na łączną kwotę 908 250,19 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 124 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 405 888,68 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 1 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 1 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Świdnica wynosi: 909 500,00 zł

AKTUALIZACJA z dnia 27.01.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Świdnica przyznano 86 grantów na łączną kwotę  1 780 232,21 zł

AKTUALIZACJA z dnia 15.03.2022 r.

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Świdnica przyznano 87 grantów na łączną kwotę 1 785 403, 11

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 124 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 405 888,68  zł
Liczba wniosków odrzuconych: 1 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 1 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Świdnica wynosi 1 785 592,91 zł

Podczas realizacji projektu dwóch Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

Podczas realizacji projektu siedmioro Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 24.10.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Świdnica przyznano 95 grantów na łączną kwotę  1 902 505,56 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 124 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 405 888,68  zł
Liczba wniosków odrzuconych: 1 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 1 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Świdnica wynosi 1 910 174,72 zł

Podczas realizacji projektu dziewięcioro Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 12.06.2023 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Świdnica przyznano 109 grantów na łączną kwotę  2 105 650,38 zł

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 124 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 405 888,68  zł
Liczba wniosków odrzuconych: 1 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 1 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Świdnica wynosi 2 145 974,72 zł

Podczas realizacji projektu trzynastu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020