Gmina Świebodzice

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Świebodzice przyznano 19 grantów na łączną kwotę 248 795,00 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 43 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  554 367,40 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 1 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Świebodzice wynosi: 253 300,00 zł

AKTUALIZACJA z dnia 25.02.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Świebodzice przyznano 30 grantów na łączną kwotę 424 427,40 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

AKTUALIZACJA z dnia 15.04.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Świebodzice przyznano 30 grantów na łączną kwotę 420 427,40 zł

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 43 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  554 122,38 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 1 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Świebodzice wynosi 427 970,52 zł

Podczas realizacji projektu trzech Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 05.12.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Świebodzice przyznano 34 granty na łączną kwotę 415 084,62 zł

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 43 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  554 122,38 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 1 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Świebodzice wynosi 415 084,64 zł

Podczas realizacji projektu trzech Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020