Gmina Wałbrzych

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Wałbrzych przyznano 41 grantów na łączną kwotę 429 399,64 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 549 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 144 901,46
Liczba wniosków odrzuconych: 168 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Wałbrzych wynosi: 433 500,00 zł

AKTUALIZACJA z dnia 21.07.2021 r.

Liczba złożonych wniosków: 549 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 144 901,46zł
Liczba wniosków odrzuconych: 167 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Wałbrzych wynosi: 433 500,00 zł

Różnica w liczbie wniosków odrzuconych wynika z nieuwzględnienia na liście rankingowej wniosku nr 3.3.4 RPOWD/GWB/0438/2020 (pozycja 215). Poniżej wyjaśnienia Przewodniczącego KOP.

AKTUALIZACJA z dnia 04.02.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Wałbrzych przyznano 208 grantów na łączną kwotę 2 006 679,13 zł

AKTUALIZACJA z dnia 09.08.2022 r.

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Wałbrzych przyznano 233 granty na łączną kwotę 2 179 381,87

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z wyjaśnieniami Grantodawcy w Gminie Wałbrzych dotyczące zmian na liście rankingowej.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 549 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  5  144 901,46  zł
Liczba wniosków odrzuconych: 168 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Wałbrzych wynosi  2 029 762,85 zł

Podczas realizacji projektu siedmiu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 09.08.2022 r.

Liczba złożonych wniosków: 549 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  5  144 901,46  zł
Liczba wniosków odrzuconych: 168 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Wałbrzych wynosi  2 186 562,85 zł

Podczas realizacji projektu dwunastu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie, z dziewiętnastoma Grantodawca nie podpisał umowy oraz z jednym rozwiązano umowę, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 28.10.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Wałbrzych przyznano 257 grantów na łączną kwotę 2 390 902,36 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 549 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  5  144 901,46  zł
Liczba wniosków odrzuconych: 168 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Wałbrzych wynosi  2 394 404,57 zł

Podczas realizacji projektu piętnastu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie, z dwudziestoma dwoma Grantodawca nie podpisał umowy oraz z jednym rozwiązano umowę, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 14.02.2023 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Wałbrzych przyznano 340 grantów na łączną kwotę 3 188 106,72 zł

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 549 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  5  144 901,46  zł
Liczba wniosków odrzuconych: 168 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Wałbrzych wynosi  3 213 725,13

Podczas realizacji projektu szesnastu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie, z dwudziestoma pięcioma Grantodawca nie podpisał umowy oraz z jednym rozwiązano umowę, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 26.09.2023 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Wałbrzych przyznano 322 granty na łączną kwotę 2 991 018,77 zł

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 549 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  5  144 901,46  zł
Liczba wniosków odrzuconych: 168 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Wałbrzych wynosi  3 005 021,62

Podczas realizacji projektu dwudziestu trzech Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie, z trzydziestoma trzema Grantodawca nie podpisał umowy oraz z czterema rozwiązano umowę.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020