Wykaz audytorów

Informujemy, iż dla każdej nieruchomości, w której będzie realizowana modernizacja sposobu ogrzewania konieczne jest sporządzenie uproszczonego audytu energetycznego.

Uproszczony audyt energetyczny musi zostać wykonany przed likwidacją węglowego źródła ciepła. Jeśli węglowe źródło ciepła zostało zlikwidowane przed 07.11.2018 r. to konieczne jest załączenie, wraz z uproszczonym audytem energetycznym, pełnego audytu energetycznego wykonanego przed likwidacją węglowego źródła ciepła.

Zalecamy zawarcie umowy z wykonawcą audytów. Przykładowy wzór umowy znajdą Państwo poniżej.

Koszt audytu wykonanego przez niżej wymienionych audytorów nie może przekroczyć kwoty 320,00 zł netto / 393,60 zł brutto.

UWAGA!

Wnioskodawcy, którzy w terminie do 18.09.2020 r. nie zlecą audytorom wykonania uproszczonego audytu energetycznego muszą być świadomi, że audytorzy mogą nie zdążyć wydać im ww. dokumentu w terminie umożliwiającym złożenie wniosku w terminie do 30.09.2020 r.

UWAGA!

Od dnia 29.06.2020 r. uproszczone audyty energetyczne mogą wykonywać audytorzy wskazani przez Gminy. Wykaz audytorów uprawnionych do wykonania uproszczonego audytu energetycznego znajdą Państwo poniżej.

Dla każdej z gmin biorących udział w projekcie jest osobny wykaz audytorów.

UWAGA!
Zmiana numeru telefonu oraz adresu e-mail jednego z audytorów!

EFFICON Sp. z o.o. Sp. k
nowy nr telefonu: 519 483 992
nowy e-mail: audyt@wymienpiec.eu

UWAGA!
Zmiana adresu e-mail jednego z audytorów!

KLIMA FLOW Jarosław Chwałyk
nowy e-mail: wjarus@o2.pl

UWAGA!
Zmiana numeru telefonu jednego z audytorów!

Nawigator Szkolenia sp. z o.o. Jerzy Maź
nowy nr telefonu: 789 354 452

Formularz uproszczonego audytu energetycznego

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020