Miasto Nowa Ruda

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Miasto Nowa Ruda przyznano 149 grantów na łączną kwotę 2 463 024,55 zł.

AKTUALIZACJA z dnia 16.06.2021 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Miasto Nowa Ruda przyznano 150 grantów na łączną kwotę 2 468 518,05 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 304 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  4 272 032,47 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 5 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 2 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Miasto Nowa Ruda wynosi: 2 469 250,00 zł

Podczas procedury podpisywania umów czworo Grantobiorców zrezygnowało z podpisania umowy, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 23.02.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Miasto Nowa Ruda przyznano 238 grantów na łączną kwotę 3 473 931,89 zł

AKTUALIZACJA z dnia 11.08.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Miasto Nowa Ruda przyznano 247 grantów na łączną kwotę 3 560 379,99 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 304 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  4 272 032,47 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 5 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 2 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Miasto Nowa Ruda wynosi 3 473 931,89 zł

Podczas procedury podpisywania umów czworo Grantobiorców zrezygnowało z podpisania umowy, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 11.08.2022 r.:

Liczba złożonych wniosków: 304 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  4 272 032,47 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 5 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 2 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Miasto Nowa Ruda wynosi 3 560 439,99 zł

Podczas procedury podpisywania umów siedemnastu Grantobiorców zrezygnowało z podpisania umowy oraz z jednym Grantodawca nie podpisał umowy, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 22.11.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Miasto Nowa Ruda przyznano 267 grantów na łączną kwotę 3 655 360,53 zł

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

AKTUALIZACJA z dnia 20.01.2023 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Miasto Nowa Ruda przyznano 268 grantów na łączną kwotę 3 646 960,73 zł

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 304 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  4 272 032,47 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 5 szt.Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 2 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Miasto Nowa Ruda wynosi 3 664 036,21 zł

Podczas procedury podpisywania umów dwudziestu jeden Grantobiorców zrezygnowało z podpisania umowy oraz z jednym Grantodawca nie podpisał umowy, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 20.01.2023 r.:

Liczba złożonych wniosków: 304 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  4 272 032,47 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 5 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 2 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Miasto Nowa Ruda wynosi 3 664 036,21

Podczas procedury podpisywania umów dwudziestu ośmiu Grantobiorców zrezygnowało z podpisania umowy oraz z jednym Grantodawca nie podpisał umowy, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 19.09.2023 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Miasto Nowa Ruda przyznano 265 grantów na łączną kwotę 3 572 858,90 zł.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 304 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  4 272 032,47 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 5 szt.Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 2 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Miasto Nowa Ruda wynosi 3 572 858,90 zł

Podczas procedury podpisywania umów trzydziestu Grantobiorców zrezygnowało z podpisania umowy oraz z dwoma Grantodawca nie podpisał umowy.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020