Miasto Świdnica

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Miasto Świdnica przyznano 217 grantów na łączną kwotę 3 059 838,50 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 393 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  5 029 651,65 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 49 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 5 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Miasto Świdnica wynosi: 3 068 500,00 zł

AKTUALIZACJA z dnia 05.01.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Miasto Świdnica przyznano 301 grantów na łączną kwotę  3 864 413,36 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

AKTUALIZACJA z dnia 04.03.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Miasto Świdnica przyznano 306 grantów na łączną kwotę 3 867 497,05 zł

AKTUALIZACJA z dnia 05.07.2022 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Miasto Świdnica przyznano 291 grantów na łączną kwotę 3 670 904,42 zł

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 393 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  5 029 651,65 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 49 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 5 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Miasto Świdnica wynosi 3 868 549,58 zł

Podczas realizacji projektu dwudziestu Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 04.03.2022 r.:

Podczas realizacji projektu trzydziestu trzech Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

AKTUALIZACJA z dnia 05.07.2022 r.:

Podczas realizacji projektu czterdziestu czterech Grantobiorców zrezygnowało z udziału w projekcie oraz z czteroma rozwiązano umowę, w związku z czym do dofinansowania zostały rekomendowane kolejne wnioski z listy rankingowej.

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020