Wymiana ogrzewania – krok po kroku

Grantobiorco

Jeśli nie wiesz jakie kroki powinieneś podjąć, żeby wymienić ogrzewanie węglowe na bardziej ekologiczne, skorzystaj z naszych instrukcji.

Instrukcje przedstawiają proces inwestycyjny krok po kroku dla każdego systemu grzewczego, na który można uzyskać dofinansowanie.

Ogrzewanie elektryczne zasilane z OZE

Ogrzewanie zasilane z OZE (np. pompy ciepła)

Ogrzewanie na biomasę

Ogrzewanie gazowe

Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020