AUDYT ENERGETYCZNY – oświadczenie o braku powiązań z audytorem

UWAGA!

Właściciele nieruchomości, którzy rozpoczęli inwestycję przed rozpoczęciem naboru wniosków o udzielenie grantu – tj. przed 01.07.2020 r. są zobowiązani do załączenia do wniosku dodatkowo oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy właścicielem nieruchomości a wykonawcą uproszczonego audytu energetycznego.

Oświadczenie znajdą Państwo w załączeniu.

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020