Dodatkowe środki na granty

Dodatkowe środki na granty

Informujemy, że Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ponownie zwiększyła kwotę dofinansowania przeznaczoną na wypłatę grantów w ramach projektu grantowego o 2 030 000,00 zł. Dodatkowe środki

Czytaj więcej »

Jeszcze więcej środków na granty

Informujemy, że Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ponownie zwiększyła kwotę dofinansowania przeznaczoną na wypłatę grantów w ramach projektu grantowego o 750 527,48 zł. W związku z

Czytaj więcej »

Dodatkowe środki na granty

Informujemy, że Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zwiększyła kwotę dofinansowania przeznaczoną na wypłatę grantów w ramach projektu grantowego o 8 285 837,40 zł. W związku z powyższym, w

Czytaj więcej »