Jeszcze więcej środków na granty

Dodatkowe środki na granty

Informujemy, że Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej zwiększyła kwotę dofinansowania przeznaczoną na wypłatę grantów w ramach projektu grantowego o 8 285 837,40 zł. W związku z powyższym, w

Czytaj więcej »