Gmina Wałbrzych

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Wałbrzych przyznano 41 grantów na łączną kwotę 429 399,64 zł.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 549 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 144 901,46
Liczba wniosków odrzuconych: 168 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 0 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Wałbrzych wynosi: 433 500,00 zł

AKTUALIZACJA z dnia 21.07.2021 r.

Liczba złożonych wniosków: 549 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania: 5 144 901,46zł
Liczba wniosków odrzuconych: 167 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: 0 szt.
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Wałbrzych wynosi: 433 500,00 zł

Różnica w liczbie wniosków odrzuconych wynika z nieuwzględnienia na liście rankingowej wniosku nr 3.3.4 RPOWD/GWB/0438/2020 (pozycja 215). Poniżej wyjaśnienia Przewodniczącego KOP.

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020