Gmina Boguszów-Gorce

WYNIKI KONKURSU

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Boguszów-Gorce przyznano 49 grantów na łączną kwotę 549 293,76 zł.

AKTUALIZACJA z dnia 31.03.2021 r.:

W ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” dla naboru prowadzonego dla Gminy Boguszów-Gorce przyznano 48 grantów na łączną kwotę 546 598,04 zł.

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z wyjaśnieniami Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów w Gminie Boguszów-Gorce dotyczące zmian na liście rankingowej.

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Informacja o złożonych wnioskach

Liczba złożonych wniosków: 238 szt.
Wnioskowana kwota dofinansowania:  2 234 310,83 zł
Liczba wniosków odrzuconych: 52 szt.
Liczba wniosków wycofanych po zakończeniu naboru: brak
Kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Boguszów-Gorce wynosi: 552 500,00 zł

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020