Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

W związku z przystąpieniem przez Gminę Miasto Świdnica, Gminę Boguszów-Gorce, Gminę Dobromierz, Gminę Głuszyca, Gminę Jaworzyna Śląska, Gminę Marcinowice, Gminę Mieroszów, Gminę Nowa Ruda, Gminę Miasto Nowa Ruda, Gminę Strzegom, Gminę Świebodzice, Gminę Świdnica, Gminę Walim, Gminę Wałbrzych oraz Gminę Żarów do realizacji projektu grantowego pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” poniżej mogą się Państwo zapoznać z ogłoszeniami o przystąpieniu do realizacji projektu ogłoszonymi dla każdej z Gmin biorących udział w projekcie.

GMINA MIASTO ŚWIDNICA

GMINA BOGUSZÓW-GORCE

GMINA DOBROMIERZ

GMINA GŁUSZYCA

GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA

GMINA MARCINOWICE

GMINA MIEROSZÓW

GMINA NOWA RUDA

GMINA MIASTO NOWA RUDA

GMINA STRZEGOM

GMINA ŚWIEBODZICE

GMINA ŚWIDNICA

GMINA WALIM

GMINA WAŁBRZYCH

GMINA ŻARÓW

Logo Programu Regionalnego Funduszy Europejskich
Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020