Dodatkowe środki na granty

Informujemy, że Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ponownie zwiększyła kwotę dofinansowania przeznaczoną na wypłatę grantów w ramach projektu grantowego o 2 030 000,00 zł. Dodatkowe środki na granty otrzymały gminy: Boguszów-Gorce, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Nowa Ruda, Świdnica, Wałbrzych i Żarów.

W związku z powyższym, aktualna całkowita alokacja środków na granty w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

Boguszów-Gorce

Dobromierz

Głuszyca

Jaworzyna Śląska

Marcinowice

Mieroszów

Gmina Nowa Ruda

Miasto Nowa Ruda

Strzegom

Miasto Świdnica

Świebodzice

Gmina Świdnica

Walim

Wałbrzych

Żarów

1 250 076,90 zł

633 729,90 zł

1 580 483,77 zł

1 928 041,38 zł

1 283 205,26 zł

853 039,15 zł

3 152 960,96 zł

3 646 960,73 zł

584 093,49 zł

3 631 412,82 zł

406 568,10 zł

2 145 974,72 zł

286 311,68 zł

3 213 725,13 zł

1 024 638,99 zł

Dodatkowe środki mogą być przeznaczone jedynie na wsparcie wniosków znajdujących się już na listach rankingowych.

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020