Informacja o punktach informacyjnych

Informujemy, iż szczegółowe informacje o projekcie pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” udzielane są w Urzędzie Miasta/Gminy w każdej z gmin biorących udział w projekcie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dot. projektu prosimy o kontakt z Urzędem Miasta/Gminy, na terenie której posiadają Państwo nieruchomość, w której planowana jest modernizacja źródła ciepła.

Informacja o punktach informacyjnych w każdej z gmin znajduje się w zakładce Kontakt

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020