Jeszcze więcej środków na granty

Informujemy, że Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ponownie zwiększyła kwotę dofinansowania przeznaczoną na wypłatę grantów w ramach projektu grantowego o 750 527,48 zł. W związku z powyższym, aktualna całkowita alokacja środków na granty w poszczególnych gminach przedstawia się następująco:

Boguszów-Gorce

Dobromierz

Głuszyca

Jaworzyna Śląska

Marcinowice

Mieroszów

Gmina Nowa Ruda

Miasto Nowa Ruda

Strzegom

Miasto Świdnica

Świebodzice

Gmina Świdnica

Walim

Wałbrzych

Żarów

877 470,89 zł

658 729,90 zł

1 330 483,77 zł

1 498 027,10 zł

1 291 612,28 zł

866 636,65 zł

3 133 105,27 zł

3 664 036,21 zł

594 093,49 zł

3 661 412,82 zł

415 084,64 zł

1 910 174,71 zł

311 311,68 zł

2 394 404,57 zł

984 638,99 zł

Dodatkowe środki mogą być przeznaczone jedynie na wsparcie wniosków znajdujących się już na listach rankingowych.

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020