Kampania edukacyjno-informacyjna

W ramach projektu realizowana jest kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu uświadomienie mieszkańców o szkodliwym wpływie smogu na środowisko.

Szczegóły dotyczące kampanii mogą Państwo znaleźć w zakładce Edukacja ekologiczna

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020