Najczęstsze pytania mieszkańców

Zachęcamy Państwa do zapoznania się informacjami zawartymi w zakładce Najczęściej zadawane pytania. Znajdą tam Państwo odpowiedzi na pytania nurtujące Mieszkańców Gmin biorących udział w projekcie.

Zakładka jest w ciągłej aktualizacji, więc zachęcamy do systematycznego sprawdzania pojawiających się wątków.

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020