Wyniki naboru w Gminie Boguszów-Gorce

Informację o wynikach naboru wniosków o udzielenie grantów dla Gminy Boguszów-Gorce znajdą państwo w zakładce Wyniki naborów – Gmina Boguszów-Gorce

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Boguszowie-Gorcach:
pl. Odrodzenia 1
58-370 Boguszów-Gorce
tel.: 74 844 93 11 wewn. 71
e-mail: wymianakotlow@boguszow-gorce.pl

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020