Wyniki naboru w Gminie Jaworzyna Śląska

Informację o wynikach naboru wniosków o udzielenie grantów dla Gminy Jaworzyna Śląska znajdą państwo w zakładce Wyniki naborów – Gmina Jaworzyna Śląska

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Jaworzynie Śląskiej:
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska
tel.: 74 848 92 33, 74 848 92 39
e-mail: wymianakotlow@jaworzyna.net

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020