Wyniki naboru w Gminie Miasto Świdnica

Informację o wynikach naboru wniosków o udzielenie grantów dla Gminy Miasto Świdnica znajdą państwo w zakładce Wyniki naborów – Miasto Świdnica

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Świdnicy:
ul. Armii Krajowej 49
58-100 Świdnica
tel.: 74 856 28 80 / 74 856 29 90 / 74 856 29 91
e-mail: wymianakotlow@um.swidnica.pl

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020