Wyniki naboru w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

Informację o wynikach naboru wniosków o udzielenie grantów dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda znajdą państwo w zakładce Wyniki naborów – Miasto Nowa Ruda

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Nowej Rudzie:
ul. Rynek 11
57-400 Nowa Ruda
tel.: 74 872 03 21 / 74 872 03 45 / 74 872 03 51 / 74 872 03 33
e-mail: wymianakotlow@um.nowaruda.pl

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020