Wyniki naboru w Gminie Mieroszów

Informację o wynikach naboru wniosków o udzielenie grantów dla Gminy Mieroszów znajdą państwo w zakładce Wyniki naborów – Gmina Mieroszów

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Mieroszowie:
pl. Niepodległości 1
58-350 Mieroszów
tel.: 74 303 00 06
e-mail: wymianakotlow@mieroszow.pl

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020