Wyniki naboru w Gminie Strzegom

Informację o wynikach naboru wniosków o udzielenie grantów dla Gminy Strzegom znajdą państwo w zakładce Wyniki naborów – Gmina Strzegom

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Strzegomiu:
ul. Rynek 35
58-150 Strzegom
tel.: 74 856 05 31
e-mail: wymianakotlow@strzegom.pl

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020