Wyniki naboru w Gminie Świdnica

Informację o wynikach naboru wniosków o udzielenie grantów dla Gminy Świdnica znajdą państwo w zakładce Wyniki naborów – Gmina Świdnica

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Świdnicy:
ul. Głowackiego 1
58-100 Świdnica
tel.: 74 852 30 67 wewn. 310
e-mail: wymianakotlow@gmina.swidnica.pl

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020