Wyniki naboru w Gminie Wałbrzych

Informację o wynikach naboru wniosków o udzielenie grantów dla Gminy Wałbrzych znajdą państwo w zakładce Wyniki naborów – Gmina Wałbrzych

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Wałbrzychu:
ul. Kopernika 2
58-300 Wałbrzych
tel.: 74 66 55 324 / 74 66 55 326
e-mail: wymianakotlow@um.walbrzych.pl

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020