Zmiana przepisów dot. ogrzewania gazowego!

Informujemy, iż w dniu 19.09.2020 r. zmieniła się ustawa Prawo budowlane. Nowelizacja przepisów zakłada zwolnienie w niektórych przypadkach z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę dla instalacji gazowej.

Dla inwestycji w budynkach nie wpisanych do rejestru zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a jedynie wykonanie zgłoszenia zamierzenia robót budowlanych.

Dla inwestycji w budynkach wpisanych do rejestru zabytków oraz do gminnej ewidencji zabytków nadal jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

UWAGA!

Informujemy, iż zmiana przepisów nie będzie miała wpływu na ocenę wniosków złożonych w projekcie!

Jeśli we wniosku zaznaczyli Państwo konieczność uzyskania pozwolenia na budowę, a po zmianie przepisów wystarczy w Państwa przypadku zgłoszenie zamierzenia robót budowlanych, to wystarczy, że Państwo zgłoszą ten fakt w Urzędzie Miasta/Gminy, w którym składali Państwo wniosek.

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020