ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW!

Informujemy, iż termin naboru wniosków o udzielenie grantów został wydłużony o kolejny miesiąc. Nowy termin naboru wniosków:

od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r.

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020