Zmiana zasad obsługi klientów w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Świdnicy!

W związku ze wzrostem liczby zachorowań Urząd Miejski w Świdnicy wprowadził ograniczenia w obsłudze klientów. Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

W związku z powyższym w sprawie programu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” mieszkańców Miasta Świdnicy prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 74 856 28 80; 74 856 29 92
bądź mailowy na adres: wymianakotlow@um.swidnica.pl

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020