Zmiana zasad obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach!

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 od dnia 24 stycznia 2022 roku Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach zostaje częściowo wyłączony z bezpośredniej obsługi petentów.

Sprawy można załatwić mailowo, telefonicznie lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty.

Biuro podawcze zlokalizowane na parterze (pokój nr 5) pracuje zgodnie z harmonogramem pracy urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 – 15:30
wtorek: 7:30 – 17:00
piątek: 7:30 – 14:00

Wtorkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza miasta zostają zawieszone do odwołania.

Na terenie urzędu prosimy o zachowanie wymaganego dystansu, dezynfekowanie dłoni oraz zasłanianie ust i nosa.

Wykaz telefonów:
– sprawy z zakresu podatków i opłat lokalnych:
tel. 74 8449 311

– sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych:
tel. 74 8449 490

– sprawy z zakresu działalności gospodarczej, nieruchomości – sprzedaż, gospodarki: mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych
tel. 727 703 052

– sprawy z zakresu ochrony środowiska, wymiany wysokoemisyjnego źródła ciepła:
tel. 668 194 949

– straż miejska:
tel. 512 647 570

W pozostałych sprawach – sekretariat:
tel. 74 8443 311

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020