Zmiana zasad obsługi klientów w Urzędzie Miejskim w Świdnicy!

Informujemy, iż ze względu na sytuację epidemiologiczną Urząd Miejski w Świdnicy zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę Grantobiorców w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

Obsługa Grantobiorców będzie odbywać się WYŁĄCZNIE po uprzednim umówieniu się z pracownikiem merytorycznym.

W celu uzyskania informacji dotyczących projektu grantowego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny:

e-mail:
WYMIANAKOTLOW@UM.SWIDNICA.PL

telefon:        
74 856 28 80
74 856 29 90
74 856 29 91
74 856 29 92

Ponadto informujemy, iż ze względu na sytuację epidemiologiczną kontrole na miejscu u Grantobiorcy, wynikające z §6 ust. 2 umowy o powierzenie grantu, zostają wstrzymane do odwołania.

Projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” nr RPDS.03.03.04-02-0008/19 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020