Wyniki naboru w Gminie Marcinowice

Najczęstsze pytania mieszkańców

Zachęcamy Państwa do zapoznania się informacjami zawartymi w zakładce Najczęściej zadawane pytania. Znajdą tam Państwo odpowiedzi na pytania nurtujące Mieszkańców Gmin biorących udział w projekcie.

Czytaj więcej »

Doradztwo techniczne

Przypominamy że w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” mają Państwo możliwość

Czytaj więcej »

Informacja dotycząca audytu energetycznego

Informujemy, iż do wniosku o udzielenie grantu należy dołączyć uproszczony audyt energetyczny sporządzony według metodologii Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej (IPAW). Uproszczony audyt energetyczny jest załącznikiem

Czytaj więcej »

Kampania edukacyjno-informacyjna

W ramach projektu realizowana jest kampania edukacyjno-informacyjna mająca na celu uświadomienie mieszkańców o szkodliwym wpływie smogu na środowisko. Szczegóły dotyczące kampanii mogą Państwo znaleźć w

Czytaj więcej »